Farve og mønster genetik

Et pattedyr har 20 - 25.000 forskellige gener. Ca. 3% af disse gener gør at katten alligevel ikke er lig sin ejer. Af de gener vil jeg kun beskæftige mig med dem som får kattene til at se forskellige ud.

Køn X XX   Hun
Y XY   Han
Rød/Tortie   XX XY Normal (hun/han)
  XX   tortie (hun)
  XX XY rød (hun/han)
Agouti A   Agouti Mønstret kat(inkl. ticktabby)
a   non-agouti ensfarvet kat(ikke mønstret)
Grundfarve B     sort
b     chololade
b'     cinnamon
Fortynding D     normal farve
d   dilute fortyndet
Pelslængde L     korthår
l     langhår (inkl semilanghår)
Sølv I     sølv/smoke
i     ikke sølv
Ticked Ta     ticktabby
ta     ikke ticked
Spotted Sp     spotted
sp     ikke spotted
Makrel/Blotched Mc     makrel tabby
mc     klassisk tabby
Albino/Maske C     normal farvefordeling
cb     burmeser-maske
cs     siam-maske
ca     blåøjet albino (ses aldrig)
c     ægte albino (syglig, ses aldrig)
White W     hel hvid
w     normal farvet (intet hvidt)
Hvidplettet S   Piebald Hvidplettet
s     normal (intet hvidt)
Genetikken bag en Burmilla er relativ kompleks eftersom de to oprindlige racer Perser og Burmeser er meget forskellige, to vigende(recessive) gener skal elimineres og både Standard og Burmeser farve-udtryk er involverede.
Fra Chinchillaen arver Burmillaen det dominante silver-gen (I) og agouti-genet(A) og kan fra fødslen vise tabbymønstre. På en Burmilla vil mønsteret gradvist fade ud og efterlade en jævn silver shaded eller shell pels. Ethvert afkom som ikke har de karakteristika vil ikke blive accepteret som værende Burmilla. (smoke, silver- eller non-silver tabby, golden og fuldfarvede)
Nedarvet fra Chinchilla bliver fuldfarve-genet(C) som giver maximum pigmentation i modsætning til Burmeser- masken(cb) som lysner farven en smule og mest på torso.
Fra Burmeseren arver Burmillaen det recessive burmesermaske-gen(cb)som bæres af F1.Afkommet bliver: Sort for første generations Burmillaer(F1= Ccb), fuldfarve udtryk for følgende generationer - homozygot(CC) eller heterozygot(Ccb). Altså lige bortset fra at man jo parrede F1 til F1, med det resultat at vi i dag har rigtig mange maskede(cbcb) Burmilla. Selve masken er svær at se. Det man tydeligst kan se det på er farven. De er nærmere brune end sorte.
Det recessive langhårsgen (ll) bæres af F1 Burmillaer, og kan gives videre til efterfølgende generationer. Opdrætterne forsøgte at eliminere det - først og fremmest ved hjælp af testparringer, var killingen langhåret kunne den ikke bruges og forældredyrene var man også varsom med. Jeg har ikke i Danmark oplevet en langhåret killing fra to korthårede forældredyr i de år jeg har haft Burmilla.
Abby-tabby dravingAbby-tabby, flere lige brede bånd på alle hårstrå
giver et ensartet udseende.
tabby drawingTabby, flere bånd af forskellige bredder danner mønstre. (klassisk, makrel eller spottet)
smoke drawingSmoke, yderste 2/3 af hårstrået farvet.  
shaded drawingShaded, to bånd. Her er kun den yderste 1/3 farvet. shell drawingShell, 1/8 af hårstrået er farvet.

Det som gør Burmillaen helt speciel er inhibitor-genet (I) - bedre kendt som silvergenet. Genet stopper pigmentdannelsen i hårstråene, startende fra bunden. Der kræves kun et enkelt I for at lave en sølvkat, mens der skal to ii til en non-silver.
Pelsfarver dannes af to farvemelaniner: Phaeomelanin(rødt) og Eumelanin(sort). I han-katte med orange-genet(O) kommer den sorte farve ikke til udtryk. Hun-katte kan dog vise begge farver (torties)pletvis. Hvis en kat er agouti(A) bliver farverne fordelt i båndene - enten rødt/sort eller rødt/mere rødt. Der bliver så at sige tændt og slukket for henholdsvis den sorte eller røde spraymaling. En non-agouti kat får enten den ene eller den anden farve, det er O-genet som bestemmer hvilken spray der skal være tændt. Nogle gange kan man godt ane et mønster på en ensfarvet kat (især på killinger). Ja, fordi den har jo gen for mønsteret(Tata) - der er bare et andet gen(aa) som siger at mønsteret ikke skal ses.
I-genet starter med at udrydde farven ved roden af håret, der er pigment-tætheden lavest. Hvis katten er non-agouti(aa) kommer det ikke langt i sit forehavende før det må stoppe - og man har en smoke kat.
Hvis katten er agouti(A) går det noget lettere for I. Her er det røde pigment ikke så tæt i båndene og det er let at viske det ud - og man har en sølv-tabby.
Hvordan får man så en silver shaded eller -shell kat? ...ja, jeg må blive dig svar skyldig. Det eneste vi indtil nu med sikkerhed kan sige er at de er agouti(A) og sølv(I) og har grønne øjne. Nogle opdrættere forklarer det med gener som styrer bredden på båndende, andre taler om gener som skaber kaos og forvirring - men endnu har vi tilgode at genetikerne finder de gener.